IMG_9032

Minnesfonden för Klövsjö idrottsungdom

Vem bildade fonden?

Fonden bildades den 21 juni 1980 till minne av tre unga pojkar från byn som omkom i en trafikolycka.

För vad eller vem är fonden till för?

Fondens ändamål är att på lämpligt sätt

  • Hedra och bevara minnet av idrottskamrater som avlidit.
  • Stödja och uppmuntra idrottskamrater.
  • Stödja och uppmuntra idrottskamrater och andra som drabbats av sjukdom, sorg och olycka.
  • Uppmuntra förtjänstfulla ungdomsledare inom Klövsjö.

Vi vill uppmana idrottsaktiva ungdomar att själva söka medel ur fonden till lämpliga ändamål! Eller kom med motiverade förslag till styrelsen om idrottsaktiva ungdomar/ledare som ni tycker förtjänar en uppmuntran eller ett ekonomiskt bidrag.

Styrelsen för Minnesfonden för Klövsjö idrottsungdom har beslutat (2023-01-23) att enligt stadgarna i minnesfonden § 3, utdela en penningsumma på 2000 kr.

Vill du ge gåvor eller nominera någon?

Kontakta Ann-Christin Danielsson, 070 388 80 85

Om du vill sätta in pengar direkt så är bankgironumret: 263-5266, skicka då även ett meddelande till Ann-Christin!

 

Hälsning från fondens styrelse år 2022

Ann-Christin Danielsson (Klövsjö församling), Martin Danielsson (Klövsjö byförening), Karin Ryder (Klövsjö idrottsförening)